Yhteystiedot

Uuden Ajan Mummonmökit Tmi c/o
Arkkitehti SAFA
Pertti Toivari
Isonniitynkatu 9 E 19
00520 Helsinki

Toiminta-ajatus ja toiminnan lähtökohta on rakennusten suunnittelu ja asumismalliin liittyvä kehitystyö. Rakentaminen ei sisälly palvelukonseptiin.


Voit antaa palautetta tai ottaa yhteyttä sivuilta löytyvän yhteydenottolomakkeen tai muiden yhteystietojen kautta.

Pertti Toivari

Viher-Kostiala jatkaa mummonmökki-rakentamisen ideaa (2017)

Alempana mainittu INNO-hanke hahmotteli Luopioisten Kostialan alueen jatkorakentamista pienikokoisilla puutarhamökkimäisillä rakennuksilla. Nyt hanke on saamassa konkretiaa VIHER-KOSTIALAN puutarhamökkialueen rakentamissuunnitelmana. Hankkeesta tarkemmin kts. www.viherkostiala.fi

Mummonmökit mukana Mikkolan Navetan INNO -hankkeessa (2015)

Uuden Ajan Mummonmökit Ay on ollut omalla osuudellaan mukana toteuttamassa Mikkolan Navetan vetämää INNO -hanketta, erityisesti sen puutarhamökki-osiossa.  www.mikkolannavetta.fi/INNO

Mummonmökit mukana Mikkolan Pytingissä (2014)

Mikkolan Navetan toiminta on laajentunut entiseen Mikkolan tilan päärakennukseen, joka aikaisemmin toimi Luopioisten kunnantoimistona. Pytingiksi nimetyssä rakennuksessa toimii edelleen edelleen Pälkäneen kunnan infopiste, jota Mikkolan Navetta ry nyt hoitaa. Sen lisäksi Pytingissä on paljon muutakin toimintaa. Myös asumiseen ja rakentamiseen liittyvää tietoa (tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan myös nykyaikaisista mummonmökeistä) on Pytingissä esillä. 

Nykyaikainen mummonmökki, tai oikeammin "piianpirtti", valmistunut (2013)

Pälkäneen Onkkaalaan on valmistunut uusin "mummonmökki". Oikeammin pitäisi tässä tapauksessa puhua "piianpirtistä" rakennuttajan nuoren iän ja sukupuolen takia. Mökki on rakennettu vanhan asutuksen keskelle kulttuuriympäristöön.  Nykyaikainen mummonmökki sopiikin hyvin myös tiiviisti rakennetulle kaava-alueelle, olemassa olevan vanhan rakennuskannan ja mäkitupa-asutuksen joukkoon. 

Nykyaikainen "vaarinpirtti" valmistunut maatilan kakkosasunnoksi (2012)

Kangasalan Heponiemen kylälle on valmistunut ensimmäinen nykyaikainen "vaarinpirtti". Rekolan tilan nuoremmalle polvelle jättäneet Sirkka ja Kalervo Rekola ovat rakennuttaneet tilan maille varsinaisen talouskeskuksen ulkopuolelle uuden oman eläkeasuntonsa. Tämä pienomakotitalo "vaarinpirtti" on hieman suurempi kuin Kostialan mummonmökit, mutta silti tavanomaista omakotitaloa pienempi. Rakenuksessa on eräitä mielenkiintoisia ekologisia ratkaisuja, mm. lämmönvaihtimella varustettu takka yhdistettynä aurinkokerääjään, ym. Lisätietoja hankkeesta mm. Sydän-Hämeen Lehti Syysteema 1.11.2012  www.shl.fi

Lue Tellervon ja Jukan mummonmökkitarina (2010)

Tellervo ja Jukka Lehti asettivat omalle mummonmökilleen omannäköisensä toiveet ja vaatimukset. Lue heidän mökkitarinansa Luomura ry:n talotarinoissa  www.luomura.com

Kalliorinteessä ja Oleilassa uudet asukkaat

Luopioisten Kostialan Kalliorinteen mummonmökissä on sen lyhyehkön historian aikana jo toinen omistaja. Myös uusi asukas on tyytyväinen taloonsa ja uuteen asumistapaansa. Mökin alkuperäinen rakennuttaja ja asukas Pirjo Salo sai viimeiset vuotensa asua haluamallaan tavalla toiveittensa mukaisessa pienomakotitalossa. Lue Pirjon tarina Luomura ry:n Talotarinoissa  www.luomura.com . 

Myös kaikkien aikojen ensimmäisen Uuden Ajan Mummonmökki Oleila on jo ehtinyt saada uuden omistajan.

Pälkäneen kunta markkinoi Kostialan aluetta

Pälkäneen kunta (www.palkane.fi) on laatinut Kostialan "mummonmökkialueesta" oman esitteensä.

Hullu juttu! (2010)

Mummonmökit olivat 25.10.2010 TV 2:n Hullu juttu -ohjelmassa esimerkkinä nuorille perheille sopivasta edullisesta asumistavasta.

Mummonmökkihanke esillä Parhaita Leader+-käytäntöjä -julkaisussa (2009)

Euroopan komission Euroopan maaseutualueiden seurantakeskus on julkaissut Parhaita Leader+-käytäntöjä neljänä julkaisuna. Niissä esitellään Leader+-rahoitteisia maaseutuhankkeita kaikista EU-maista. Numerossa 4/2009 esitellään mummonmökkihanke esimerkkinä suomalaisesta maaseudun kehittämishankkeesta. Julkaisu on ilmestynyt yli 20 kielellä, joten mummonmökit tunnetaan kaikkialla Euroopassa. Julkaisu on luettavissa myös nettiversiona

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_fi.htm

(kts. julkaisut > leader+-käytäntöjä)

Mummonmökit esitellään myös kotimaisia maaseutuhankkeita esittelevässä Näin tehtiin -Maaseudun kehittämisohjelmat 2000 - 2006 julkaisussa (MMM ja MAVI 2008).

Pälkäneen kunnan Luopioisten kylän Kostialan alueella olevat mummonmökit ovat tyyppiä "Pirjo", "Eila" ja "Tellervo".

Jos olet kiinnostunut tutustumaan näihin jo rakennettuihin mummonmökkeihin päällisin puolin, ota yhteyttä. Esittelemme mummonmökkejä sekä Pälkäneen kunnan Luopioisten Kostialassa vapaana olevia ja muitakin mahdollisia mummonmökkitontteja pyydettäessä.

 ..............................

Mummonmökit maailmalle! Enemmän sisältöä vähemmillä neliöillä

Pieni on kaunista - Mummonmökkejä ja muuta pienimuotoista asumista

img_0726.jpg

Edellämainitut powerpoint-esitykset hyödynnettävissä. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä. Sopii esim. kyläyhdistyksen, yhdistyksen, seuran tms. illanvieton ohjelmaksi. Esitykset vuokrataan vain esittäjän kera!

Mummonmökki Kalliorinne runkovaiheessa. Kuva Pirjo Salo